Як написати вступ дипломної роботи?

Зміст

Вступ – це схема дипломної роботи. Уявіть, що ви приїхали в інше місто або країну. З чого починається подорож? З путівника, карти. Ось вступна частина наукової роботи виконує аналогічні функції – знайомить, формує перше враження, підтверджує важливість.

Обсяг і параметри вступу дипломної роботи

Рекомендований ліміт – 2-5 машинописних аркушів формату А4. Це приблизно становить 9000 символів. Однак обсяг введення до дипломної роботи обумовлений ще і наявністю всіх структурних елементів. Не можна скорочувати матеріал шляхом вирізання, наприклад, частини про цілі чи методи.

Інша сторона медалі зводиться до неприпустимості навмисне «натягувати за вуха» потрібну кількість символів. Цілком очевидно, що деякі гуманітарні теми вимагають більш детального опису, в той час як дипломи технічних дисциплін часто менший за обсягом, проте не втрачають якості.

Структурні елементи вступу диплома

Вступна частина диплому має свій алгоритм написання та пункти. Застосовується досить чітка градація, що і в якому порядку обов’язково вказується у введенні. Коротко зупинимося на кожному елементі в порядку їх черговості.

Актуальність

Автор диплому повинен відобразити, наскільки піднята проблема важлива і значуща. При цьому актуальність не повинна бути розписана на кілька аркушів або стиснута до 1-2 речень. Рекомендований обсяг – приблизно 3 абзаци. Якщо тема багатогранна і зміст охоплює кілька гіпотез, припустимо збільшити масштаб до 1,5 аркушів.

При описі актуальності важливо показати виконання основних завдань:

 • прагнення доопрацювати вже наявні теоретичні або практичні властивості;
 • розкриття і обґрунтування реальних потреб і передумов вивчення конкретного питання;
 • демонстрація аргументованої необхідності дослідження в цьому напрямку.

Актуальність позначається за допомогою спеціальних мовних зворотів, наприклад: «Вивчення обраної теми є актуальним з багатьох причин…», «це головний аргумент актуальності дослідження питання…» тощо.

Опис цілей і завдань

Одна з помилок вступу – підміна понять між цілями і завданнями. Важливо пам’ятати, що мета являє собою бажаний кінцевий результат, а завдання служать засобом і інструментом досягнення мети.

Завдання покликані спрощувати досягнення мети, і, в залежності від специфіки диплома, кожній з них присвячується окремий розділ або підрозділ. Оптимальне співвідношення на одну ціль – 4 -5 завдань.

Для конкретизації завдань використовуються такі дієслова, як розкривати, аналізувати, узагальнювати, досліджувати, уточнювати, розробляти. Завдання відображає не тільки вступ, але і розділи, висновок, рекомендації.

Позначення об’єкту і предмету дослідження

Ці поняття також часто плутають при написанні введення, що є грубою помилкою. Отже, запам’ятайте: об’єкт – це певне соціальне явище, якась конкретна область або група. Предмет – частина об’єкта, яка вивчається в рамках дипломної роботи.

Саме така послідовність має дотримуватися: об’єкт, а потім предмет. Наприклад, об’єктом дослідження є девіантна поведінка підлітків, а предмет – кримінальні злочини, вчинені у віці 14 років.

Вказівка методів у вступі

Методологія являє собою набір способів, з допомогою яких вивчається і пізнається предмет дослідження. У вступі потрібно перерахування прийомів аналізу, який охоплює широкий спектр напрямків. Наприклад:

 • узагальнюються, вивчаються та аналізуються літературні джерела за темою;
 • проводяться соціальні опитування, в рамках яких опитують респондентів;
 • моделюються агрегати і механізми;
 • узагальнюються і класифікуються дані;
 • проводяться аналогії;
 • застосовується синтез і аналіз теорії і практики.

Крім того, в залежності від наукової сфери та напрямку теми диплому, застосовуються спеціальні. Характерні для конкретної дисципліни методи. Наприклад, в дипломах з юриспруденції у вступі часто містить вказівка на спеціально-правовий або спеціально-юридичний метод.

Обґрунтування наукової та практичної значущості

Для опису наукової новизни студент повинен визначитися, що нового він позиціонує і привносить в обраній тематиці. Адже диплом – це не просто рерайт 10-20 джерел, а авторський, новаторський труд. Так сказати, важливо проявити свою індивідуальність.

Якщо матеріал має практичну спрямованість, новизною стануть вперше отримані результати або обґрунтовані оновлені дані про наукові уявленнях, що склалися раніше.

Що стосується практичної значимості, ця категорія безпосередньо випливає з наукової новизни і позначає визначення результатів, яких потрібно досягти.

Формулювання гіпотези

Це завершальний і найбільш важливий елемент введення (хоча кожен з перерахованих вище елементів структури є обов’язковим). Гіпотеза є певним припущенням, результатом, якого автор має намір досягти за допомогою дослідження.

Гіпотеза виражається за допомогою таких мовних зворотів, як: «буде ефективно здійснено при наявності …», «результат досягається за умови …», «дозволить забезпечити …».

 Рекомендації щодо написання введення дипломної роботи

Головна порада, як грамотно написати вступ до диплому – приступайте до цієї частини після завершення роботи над основними розділами. Тобто якісь начерки по пунктам повинні бути на початку, але остаточне формулювання позначається тільки за підсумком. Так досягається відповідність вступу і змісту.

Головним орієнтиром в написанні служать методичні рекомендації. Їх потрібно отримати на кафедрі завчасно, ознайомитися, і, при необхідності, задати питання.

У тому випадку, якщо у вас немає часу, сил, бажання писати дипломну роботу, компанія «Інформ Сервіс» із задоволенням виконає завдання на замовлення. З нами ви забезпечуєте собі гарантовано успішний результат.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Контакти

  Залиште заявку

  Натискаючи кнопку "Відправити", я даю згоду на обробку персональних даних