Де навчатися на психолога в Україні: найкращі університети

Зміст

“Чому люди роблять те, що вони роблять?” — одвічне питання, яке цікавить психологів усього світу. Проте, психологія вивчає не тільки поведінку людей у ​​тих чи інших ситуаціях. До її сфери вивчення також відноситься психіка людини на основі взаємодії людей із навколишнім середовищем. Також у поле уваги цієї, порівняно молодої науки, потрапляють міжособистісні відносини, реакції ті чи інші події у житті індивіда чи групи людей, наслідки взаємодії з об’єктами довкілля тощо. Психологія — надзвичайно багатогранна область.

Психологи проводять як фундаментальні, так і прикладні дослідження у вибраній сфері, виступають як консультанти спільнот та організацій, діагностують та лікують людей. Враховуючи актуальність цієї професії, особливо в умовах війни, а також широкий діапазон можливостей для роботи, здобуття освіти психолога стає все більш актуальним. Куди піти вчитися, щоб здобути престижну професію? Що враховувати під час виборів ВНЗ? Чи курси можуть замінити роки, проведені в університеті? Про це та багато іншого ви дізнаєтеся з нашої статті.

Огляд найкращих університетів для вивчення психології

Сьогодні в Україні функціонує багато ВНЗ, які готові прийняти абітурієнта у своїх стінах. Ми підготували для вас список найпопулярніших навчальних закладів у нашій країні.

 

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет психології цього ВНЗ сприяє цілісному розвитку особистості та професіонала відповідно до індивідуальних та суспільних потреб шляхом модернізації освітнього середовища, інтеграції психологічних, педагогічних, соціальних та культурологічних практик, впровадження кращого світового досвіду. Зберігаючи традиції класичної академічної освіти, Факультет психології ефективно реалізує передові освітні практики, утримує домінуючі позиції з підготовки висококомпетентних та конкурентних фахівців у галузі психології, педагогіки, соціальної роботи.

Вчені факультету здійснюють дослідницьку програму з розробки та адаптації психологічних тестів, оцінки ефективності психотерапевтичного процесу, розробки рекомендацій щодо покращення психодіагностичної праці в клініці і не тільки. Доступні і денна, і заочна форма навчання. Можна отримати диплом бакалавра та магістра.

 

 1. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Медико-психологічний факультет добре продемонстрував себе у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у сфері медичної психології, випускники якого визнані не лише на території нашої держави, а й у країнах зарубіжжя. Передумовою заснування факультету стало коло невирішених наукових та практичних проблем, актуальних для медицини. Підготовка лікарів-психологів здійснюється на сучасній інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців у галузі медицини та психології протягом шести років (денна форма навчання) шляхом засвоєння студентами гуманітарних, соціально-економічних, природничих та професійно-орієнтованих медичних та психологічних дисциплін.

Останнім часом суттєво оновлено навчальну програму підготовки та наближено її до міжнародних стандартів. Після закінчення навчання випускники навчаються в інтернатурі протягом року. Після підготовки в інтернатурі спеціалісту присвоюється спеціалізація – лікар – психолог, після чого він здатний самостійно виконувати професійну роботу та обіймати посаду лікаря-психолога в закладах охорони здоров’я України: багатопрофільних та спеціалізованих лікарнях, диспансерах, поліклініках, пологових будинках, центрах медико-соціальної експертизи чи приватних медичних установах.

 

 1. Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут права, психології та інноваційної освіти забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти на денній та заочній формах. Високий рівень викладання забезпечує професорсько-викладацький склад інституту, що поєднує досвідчених професорів та доцентів із молодими та креативними викладачами. Навчання в інституті права, психології та інноваційної освіти забезпечують 44 доктори наук та понад 150 кандидатів наук.

Також в інституті функціонує центр інноваційних освітніх технологій та центр безкоштовної правової допомоги населенню. Під час навчання студенти можуть отримувати міжнародні сертифікати, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Найкращі студенти інституту права, психології та інноваційної освіти здобувають іменні стипендії, зокрема Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Львівської політехніки. Студенти ІППО за необхідності забезпечуються проживанням у гуртожитках.

 

 1. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет психології та спеціальної освіти здійснює підготовку фахівців на двох рівнях вищої освіти: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) на денній, вечірній та заочній формі навчання. Співробітниками факультету психології та спеціальної освіти постійно проводиться робота з підготовки та публікації наукової та навчально-методичної літератури: монографії, наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники. Факультет бере участь у міжнародній діяльності університету, що ґрунтується на наукових розробках та публікаціях, участі у міжнародних конференціях.

Професорсько-викладацький склад факультету бере участь у діяльності міжнародних психологічних асоціацій: IPPA (International Positive Psychology Association), EHPS (European Health Psychology Society), IAAP (International Association of Applied Psychology), IAREP (International Association of. (World Association of Personality Psychology). Здобувачі вищої освіти та викладачі беруть участь у програмі наукових обмінів Сполучених Штатів Америки Fulbright, що повністю фінансується Комісією Fulbright.

У 2023 році вступити до ВНЗ можна лише на базі НМТ, тому радимо ознайомитись детальніше з тим, що це таке та «з чим його їдять». Це пов’язано з тим, що Україна зараз перебуває у збройному конфлікті.

На що варто звертати увагу при виборі ВНЗ?

Перш ніж подати свої документи до якогось університету чи академії, абітурієнт повинен вивчити всі доступні варіанти для вступу. При виборі навчального закладу слід орієнтуватися на:

 • рейтинг ВНЗ (тут важливо брати до уваги незалежні джерела);
 • кількість випускників вищого навчального закладу, які змогли знайти роботу за фахом;
 • наявність державної акредитації;
 • можливість навчання на бюджеті. Вартість контракту зростає з кожним днем, ​​і тому для багатьох майбутніх студентів цей фактор є дуже важливим, а багато в чому вирішальним;
 • прохідний бал (зазначимо, що у 2023 році у зв’язку з ситуацією, що склалася на території нашої держави, йдеться про НМТ);
 • наявність гуртожитку для студентів;
 • розташування ВНЗ;
 • можливості, які надає ВНЗ. Йдеться про можливість участі у різних міжнародних проектах (грантах, програмах, стажуваннях), спортивних змаганнях тощо. Перспективу здобуття подвійного диплома і не тільки.

Чи можуть курси та тренінги замінити здобуття освіти у ВНЗ?

Сьогодні багато людей ставлять під сумнів необхідність «витратити» кілька років життя на здобуття освіти. Адже на ринку освітніх послуг є безліч пропозицій (курсів), які пропонують здобути спеціальність за кілька місяців. Та й у соціальних мережах є багато коучів та тренерів, які готові поділитися знаннями та практиками в цій галузі. Тим не менш, здобуття освіти у ВНЗ, які мають акредитацію, зовсім не вичерпало себе, особливо у цій сфері. Без диплома державного зразка влаштуватися працювати у компанію, медичний центр тощо точно не вийде. Психологія – це та область знань, де недопустима хоч найменша частка некомпетентності, і психолог – той фахівець, у роботі якого неприпустима ні найменша частка помилки. Тому хочеш-не хочеш, а “золоті” роки життя доведеться провести у ВНЗ, якщо хочеться розвиватися саме у цій сфері.

Здобуття освіти є основою для формування успішної кар’єри в психологічній сфері, головне – правильно вибрати програму для навчання психології та чітко зрозуміти куди хочеться піти працювати в майбутньому.

Якщо ж свій ВНЗ ви обрали давно і вже завершуєте своє навчання, то вас більше цікавить, як написати дипломну роботу, щоб отримати довгоочікувану скоринку. Підготовка випускної кваліфікаційної роботи потребує справді багато часу та сил і є важким завданням навіть для тих, хто всі роки сумлінно навчався. Адже така робота має бути унікальною, не містити плагіату, у ній мають гармонійно поєднуватися практика та теорія тощо.

Якщо вам не хочеться витрачати свій час на походи до бібліотеки, підготовки тексту тощо, то найкращим рішенням буде замовити дипломну роботу в компанії «Інформ-Сервіс». Переваги співпраці із цією компанією важко переоцінити. «Інформ-Сервіс» – це: доступні ціни, високий рівень якості, висока швидкість підготовки робіт, європейський рівень сервісу, широкий діапазон доступних спеціальностей

 

 

 • За якими спеціальностями можна замовити роботу в компанії «Інформ-Сервіс»?

У компанії можна також оформити замовлення на роботу з банківської справи, журналістики, дизайну, юриспруденції, філософії, бухгалтерського обліку, медицини, економіки, літератури, логістики і не тільки.

 

 • У проходженні курсів психології немає зовсім ніякого сенсу?

Зовсім ні, курси – це корисна річ. Проте йти на них варто тим, хто вже має базу та може об’єктивно оцінити інформацію. Для непідготовленої людини сприймати потік інформації буде важко, та й сприйняття може бути спотворене. Психолог ж у майбутньому відповідає насправді за людей, які звертаються до нього за допомогою. Тут неприпустимі експерименти, поверхневе володіння інформацією та посереднє ставлення до роботи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Контакти

  Залиште заявку

  Натискаючи кнопку "Відправити", я даю згоду на обробку персональних даних