Як отримати звання доцента?

Зміст

 

Вчене звання доцента – наступний щабель після старшого наукового співробітника та попередня ланка перед професором. Теоретично в 35 років вже можна отримати такий атестат, а разом із ним бонус у вигляді доплат, привілеїв авторитетності та інших похідних для вчених нашої країни. У статті розберемо поетапно як стати доцентом.

 

Алгоритм здобуття вченого звання доцента

Процедура умовно поділяється на кілька етапів:

 1. Перевіряються всі критерії ВАК (ДАК) на відповідність претендента, зокрема наявність наукового ступеня, публікацій, дотримання принципу академічної доброчесності.
 2. Проводиться відкрита лекція перед студентами відповідно до профілю спеціальності претендента. На лекції мають бути принаймні три викладачі кафедри.
 3. Проводиться засідання кафедри та заслуховується звіт про результати проведеної відкритої лекції та науково-педагогічної діяльності претендента.
 4. Складається висновок про підтвердження високого науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін та відповідності заявленому вченому званню.
 5. Атестаційні матеріали та висновок передається секретареві вченої ради установи вищої освіти.
 6. Проводиться таємне голосування. За умови, що мінімум 75% присутніх проголосувало «за», стверджується позитивне рішення про присвоєння вченого звання.
 7. Рішення вченої ради надсилається на затвердження до Міністерства освіти і науки України. Протягом двох місяців готується та вручається атестат.

Якщо на засіданні кафедри буде прийнято рішення доопрацювати матеріал, претенденту надається така можливість із зазначенням термінів.

Доценти мають відповідати вимогам академічної доброчесності. Це означає безумовне дотримання авторського права, неприпустимість плагіату, прихильність до принципів професійної етики, високий рівень професіоналізму.

 

Що дає звання доцента?

На доцентів поширюється нова тарифно-кваліфікаційна категорія у закладі вищої освіти чи науково-дослідному інституті. Це прямо впливає на оклад – 10135 гривень (з грудня 2021 – 10982 гривень), розмір доплати за науковий ступінь (зараз – 25% від окладу), надбавки, тарифний розряд – 19, тарифний коефіцієнт – 3,43.

Звання доцента дає можливість пройти атестацію на професора відповідно до інших критеріїв. Це обов’язковий етап подальшого кар’єрного зростання. Доценти отримують офіційне визнання своєї відповідності конкретній науково-педагогічній спеціалізації та посаді.

Доценти можуть читати лекції та викладати у престижних закладах вищої освіти, публікуватися у міжнародних авторитетних виданнях, брати активну участь у заходах наукової спільноти. Таке вчене звання – суттєве просування кар’єрними сходами та демонстрація своєї компетенції у певній галузі.

Звання доцента присуджується довічно. Винятком є ​​випадки примусового позбавлення звання за клопотанням, за наявності вагомих підстав у разі порушення вимог законодавства. У разі позитивного вердикту атестат визнається недійсним.

 

Перелік документів для атестаційної справи

Рішення про надання вченого звання доцента приймається за наявності такого пакета документів:

 • паспорт претендента – копія, засвідчена підписом секретаря вченої ради;
 • свідоцтво про зміну прізвища – копія, засвідчена підписом секретаря вченої ради;
 • рішення вченої ради щодо присвоєння звання доцента – оригінал;
 • диплом доктора наук, доктора філософії, атестат старшого дослідника, старшого наукового співробітника – копія, засвідчена підписом секретаря вченої ради та скріплена печаткою закладу вищої освіти;
 • супровідний лист до атестаційної справи претендента – складання за зразком;
 • протокол засідання лічильної комісії – оригінал;
 • довідка про наукову та навчально-педагогічну діяльність на посадах в установах вищої освіти;
 • довідка за основним місцем роботи та вилучення з наказу про призначення на посаду та звільнення з посади суб’єктів, які працюють за сумісництвом;
 • сертифікат, що підтверджує достатній рівень володіння іноземною мовою – копія;
 • список наукових праць, навчально-методичних праць та публікацій у журналах, що рецензуються.

Рішення вченої ради про присудження вченого звання доцента або відмови у прийнятті такого рішення може бути оскаржено протягом двох місяців у вченій раді чи Міністерстві освіти і науки України.

 

Які вимоги до звання доцента висуває ВАК (ДАК)?

Наукове званняКандидат чи доктор наук
Володіння мовоюРівень В2; або наявність щонайменше 10 наукових публікацій англійською мовою; або підтвердження кваліфікації, пов’язаної з іноземною мовою у вигляді диплома чи наукового ступеня
СтажМінімум 5 років у статусі асистента, викладача, старшого наукового викладача, завідувача, керівника або заступника керівника кафедри. Мінімум 1 попередній рік на одній і тій же посаді
ПублікаціїНаукові та навчально-методичні праці, опубліковані у вітчизняних та міжнародних виданнях вже після захисту дисертації. Мінімум 1 публікація має бути розміщена в журналі, що рецензується WoS, Scopus
Міжнародний досвідСертифікати, дипломи, атестати про навчання, роботу, стажування у міжнародних організаціях або підтвердження участі у міжнародних проектах у статусі керівника чи виконавця
ПрофесіоналізмНаявність висновків кафедри про високий науково-методичний рівень викладання українською мовою або мовою однієї з країн ОЕСР

 

Відмінність доцента від професора

Це дві ланки одного ланцюжка – наукових звань та статусів. Доцент у цій ієрархії стоїть на один етап нижче. Професор – найвища ланка. Тобто, щоб атестуватися на професора, спочатку необхідно стати доцентом. В Україні їхнє співвідношення приблизно 1 до 5. Тобто на п’ятьох доцентів (яких понад 53 тисячі) приблизно 1 професор (із загальної кількості близько 12 тисяч).

Є відмінності в обсязі повноважень та відповідальності. Загальні функції – дослідницька та професійна діяльність, адміністративна та організаторська робота, підготовка аспірантів, розробка літератури, методичних рекомендацій та посібників, участь у громадському житті навчального закладу та наукової діяльності кафедри.

 

У професорів додатково є обов’язок підтримувати високий кваліфікаційний рівень співробітників, стежити за академічною доброчесністю, брати участь у підготовці дисертації здобувачами вчених ступенів, міжнародна діяльність та представництво.

Є різниця в окладах та надбавках, приблизно на 8%. Доценти можуть тимчасово виконувати функції професорів та займати такий статус. Однак якщо протягом двох років не буде отримано атестата з цього наукового звання, такі доценти-«пілотники» повертаються на вихідну позицію.

 

Залишились питання? Компанія “Інформ Сервіс” з радістю відповість на них.

 1. Скажіть, будь ласка, я працюю викладачем у коледжі. Чи можу я подавати документи на доцента якщо виконані усі вимоги?

  1. Добрий день. Тільки якщо у коледжі готують бакалаврів. Та Ви працювали на посаді асистента, викладача, старшого викладача, завідувача кафедри.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Контакти

  Залиште заявку

  Натискаючи кнопку "Відправити", я даю згоду на обробку персональних даних