Як написати реферат?

Зміст

Написання реферату є невід’ємною частиною навчального процесу. Якщо порівнювати його з курсовою чи дипломною роботою, він набагато простіше у плані підготовки – щодо нього пред’являється набагато менше вимог і найчастіше з його написанням труднощів немає. Однак, не варто надто нехтувати його написанням – формування навичок корисне для створення серйозніших робіт. Та й зустрічаються викладачі, які просто не приймуть роботу, яка написана аби як і ставляться до реферату не менш ревно.

 

Що таке реферат?

Реферат є різновидом письмового повідомлення, в якому викладені основні думки з певної теми. Вони повинні бути систематизовані, узагальнені і всій інформації, що послужила джерелом для написання реферату, має бути дано об’єктивну оцінку.

Реферат не повинен бути витягом із книги чи статті, адже це не конспект. Крім того, в рефераті ключове значення належить систематизації інформації і тому, виходячи з одного джерела, роботу точно не напишеш. Ще варто зазначити, що в рефераті необхідно узагальнювати отриманий матеріал із різних джерел, а не проводити огляд літератури з тієї чи іншої тематики. Метою реферату є глибше вивчення певного питання та запам’ятовування корисної собі інформації.

Під час роботи над рефератом у студента виробляються навички організованості, уміння критично мислити, уміння систематизувати матеріал, формуються цілеспрямованість людини. Такі навички корисні не лише у навчанні, а й стануть у нагоді у дорослому житті.

 

Як правильно підготувати реферат?

Щоб написати хороший реферат, який дозволить отримати високу оцінку, необхідно:

 1. Вибрати тему. Іноді викладач сам її формулює, іноді дає вибрати із готового переліку, а іноді доводиться вигадати її самостійно. Якщо йдеться про останній варіант, варто розуміти, що тема має бути пов’язана з навчальним курсом і чітко сформульована. При цьому варто брати щось цікаве для себе і те, чому в бібліотеці та на просторах мережі можна знайти інформацію;
 2. Вибрати літературу. Можна піти в бібліотеку, а можна просто пошукати джерела в інтернеті – для цього потрібно вбити ключові слова у пошук найбільш зручної для себе пошукової системи. Не варто орієнтуватися на сумнівні статті на незрозумілих сайтах, краще використовувати електронні версії підручників та різноманітних наукових статей. Тут діють самі правила, як і під час написання курсових, дипломної чи магістерської – кожне джерело може бути актуальне (видане раніше як за 5 років до підготовки реферату);
 3. Визначитися зі структурою. Зміст особливо нічим не відрізнятиметься від інших видів робіт і складається з: титульного листа, плану, вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел. Тут варто відзначити, що важливо максимально детально продумати план – це дозволить у процесі написання роботи не уникнути теми;
 4. Уважно вивчити зібрану інформацію та викласти свої думки на папері. Щоб текст відрізнявся високим рівнем академічності, варто використовувати усталені кліше – краще піддивитися в роботи різних учених і перейняти їх манеру викладу матеріалу.

 

Яка унікальність реферату має бути?

Поріг унікальності реферату нічим не регламентований, на відміну від ситуацій, коли йдеться про курсову, дипломну або коли в поле зору потрапляє наукова праця за типом статті для публікації в журналі категорії “Б” тощо. Але, незважаючи на це, не варто думати, що викладач прийме все, що завгодно – завантажити готову роботу з мережі або скопіювати частину книги точно не буде гарною ідеєю. Краще орієнтуватися все ж таки на показник 40-50% унікальності.

Перевірити унікальність роботи можна лише в пару кліків на будь-якому сайті перевірки антиплагіату. Є безліч безкоштовних ресурсів та їх алгоритми цілком підходять для таких незначних писемних робіт.

 

Вимоги до оформлення реферату

Особливих вимог щодо оформлення немає. При оформленні слід орієнтуватися на вимоги до курсових та інших видів письмових робіт, з якими стикається студент під час навчання в університеті. Мова йде про:

 • шрифт Times New Roman;
 • 14 розмір;
 • полуторний міжрядковий інтервал;
 • поля, передбачені ДСТУ 4163:2020;
 • і те, що кожна сторінка має бути пронумерована.

Іноді викладачі можуть визначити свої вимоги до такого аспекту реферату, як оформлення. Цей момент краще уточнити одразу.

 

Чим реферат відрізняється від есе?

І есе, і реферат є популярною формою контролю студентів у процесі навчання. Розглянемо спочатку у чому полягають особливості кожного з видів. Реферату було присвячено нашу статтю, розставимо лише деякі акценти. Реферат – це про:

 • розкриття вибраної теми настільки глибоко, наскільки це можливо;
 • розкриття у рефераті кількох позицій щодо питання, а не висвітлення виключно суб’єктивного бачення автора на існуючу проблему;
 • логічність та послідовність викладу;
 • чітку структурованість матеріалу;
 • проблемно-тематичний спосіб викладу тексту.

А ось есе – письмова робота, для якої властиві: невеликий обсяг, вивчення теми через призму свого життєвого досвіду, відсутність структурованості та велика свобода дій у плані подачі матеріалу, також таким роботам властива емоційність та афористичність. Тут більш важливою є не подана інформація та аргументація, а манера викладу.

Якщо на те, щоб розбиратися у всіх нюансах підготовки реферату, немає часу або, скажемо чесно, бажання, гарною ідеєю буде делегувати його підготовку фахівцям та замовити реферат у нашій компанії. Нашими перевагами є високий рівень професіоналізму авторів, пунктуальність авторів, доступна цінова політика компанії.

 

 • Скільки часу потрібно на написання реферату?

На виконання цієї письмової роботи потрібно кілька днів. Все залежить від теми, спеціальності та індивідуальних вимог навчального закладу, де навчається студент.

 

 • Скільки джерел потрібно використати для написання реферату?

Кількість чітко ніде не прописана. Орієнтовно для реферату треба використовувати близько десяти джерел.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Контакти

  Залиште заявку

  Натискаючи кнопку "Відправити", я даю згоду на обробку персональних даних